• chodovec
  • Jindrisska Praha
  • Pisek
  • Kucharovice
  • 9

PROJEKTY

CZ RZ B C  


Společnost SATES ČECHY s.r.o. realizuje projekt s názvem Technologie – SATES ČECHY s.r.o., registrační číslo CZ.01.2.06/0.0/0.0/19_250/0019153, jehož cílem je rozšíření technologických možností v oblasti digitalizace a vstup naší firmy do oblasti výroby vysoce kvalitních výrobků s vyšší přidanou hodnotou. Na tento projekt je poskytována finanční podpora od Evropské unie v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost.


 CZ RZ B C

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011444

„Energetické úspory v kamenolomu Ctětín“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na dosažení energetické úspory v rámci procesu těžby kamene manipulaci s ním v Lomu Ctětín u Nasavrk. Naše společnost v tomto lomu zajišťuje těžbu tmavošedé žuly vysoké kvality, tzv. granodioritu, pro kamenickou výrobu.  
V rámci projektu dojde k výměně hydraulického rypadla a kolového nakladače, jejichž hlavní úlohou je právě odběr primárních kamenných bloků ze stěny lomu a nakládka na lomové dopravní prostředky.
V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu výroby. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, tedy na tunu, případně kubický metr žulových výrobků.

Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2018.


CZ RZ B C

V roce 2018 byla naší společnosti schválena dotace na projekt s registračním číslem: CZ.01.3.10/0.0/0.0/16_061/0011443

„Energetické úspory v kamenolomu Sumrakov“

Tento projekt je financován z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, podprogram ÚSPORY ENERGIE a je zaměřen na dosažení energetické úspory v rámci procesu těžby kamene a manipulaci s ním v Lomu Sumrakov ve správním území obce Studená. Naše společnost v tomto lomu zajišťuje těžbu žuly mrákotínského typu pro kamenickou výrobu.  
 V rámci projektu bude pořízeno nové hydraulické rypadlo, jehož hlavní úlohou je právě odběr primárních kamenných bloků ze stěny lomu a nakládka na lomové dopravní prostředky
V důsledku projektu je očekáváno zefektivnění celého zpracovatelského procesu především na straně spotřeby primární energie (motorové nafty) a to při zachování stávajícího objemu výroby. Budou tedy sníženy jednotkové variabilní náklady na hmotnostní jednotku vyrobené produkce, tedy na tunu, případně kubický metr žulových výrobků.
Dokončení projektu je předpokládáno v roce 2018.

 

Zpět na začátek